Therapie

Eens per maand worden de therapeutische behandelingen gefactureerd. Deze dienen door jezelf te worden voldaan. De meeste zorgverzekeraars vergoeden (gedeeltelijk) op basis van de aanvullende verzekering.
In welke mate de therapie wordt vergoed, is afhankelijk van je aanvullende zorgverzekering. Uw eigen risico wordt niet aangesproken. Kijk hier of je ook in aanmerking komt voor de (gedeeltelijke) vergoeding. Coaching wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Een kennismakingsgesprek is altijd vrijblijvend. Neem hiervoor contact met me op.

Persoonsgebonden budget

Soms is het mogelijk om het PersoonsGebonden Budget (PGB) te gebruiken. Of je een PGB kunt aanvragen, is afhankelijk van hoeveel en welke zorg je kind nodig heeft. U kunt met uw vraag terecht bij het gemeenteloket en daarbij aangeven dat u begeleiding wil voor uw kind bij De Praktijk van Rebecca. Ook kun je kijken op site van de PGB. Wanneer je via bovenstaande regelingen niet voor vergoeding in aanmerking komt, is het mogelijk om gemaakte kosten voor Kinder- en Jeugdtherapie als bijzondere ziektekosten op te voeren bij de eigen belastingaangifte. 

Mindfulness

Een week voordat de acht wekelijkse mindfulness training start, dient het volledige bedrag te zijn voldaan.

Tarieven
De Praktijk van Rebecca hanteert een tarief voor therapie van € 90,- per sessie. De sessies duren 50 minuten. Het tarief is inclusief voorbereiding, materiaal en verslaglegging. Hetzelfde tarief geldt voor oudergesprekken en gesprekken met derden. Een gewenst (eind)verslag van het begeleidingstraject kost € 90,-.

Voor mindfulness vind je, naast verdere informatie, hier voor de actuele tarieven.

Heb je een korte vraag?