Bij mijn praktijk zijn alle kinderen welkom. De kinderen en de jongeren waar ik veel mee werk hebben vaak last van stress, onzekerheid, laagzelfbeeld, angst, somberheid, hoogbegaafdheid, ADD, ADHD, of kampen met verdriet, voortkomend uit rouw door verlies of echtscheiding.

Integratieve kindertherapie is een vorm van psychotherapie speciaal ontwikkeld voor kinderen tussen de 4 en 18 jaar. Integratief wil zeggen dat er gekeken wordt naar het kind vanuit verschillende verklaringsmodellen waarbij er met verschillende therapievormen wordt gewerkt. Voorbeelden van deze oplossingsgerichte therapie kunnen zijn; speltherapie, cognitieve gedragstherapie, RET (Rationeel Emotieve Therapie), NLP (Neuro Linguistisch Programmeren), Groei Mindset, Kids Skills (Korte oplossingsgerichte behandelmethode), Mindfulness en andere gesprekstechnieken.
Kinderen leren kijken naar hun gedrag, hun gevoelens en gedachten en hoe ze hier zelf invloed op kunnen uitoefenen.

Integratieve therapie is een effectieve aanpak waardoor er meestal sprake is van een relatief korte behandelperiode.
Ik stem de inhoud van het begeleidingstraject af op de hulpvraag van het kind en de ontwikkeling die hij of zij tijdens de begeleiding laat zien. Maatwerk dus.

Afhankelijk van de hulpvraag werken we bijvoorbeeld aan het vergroten van het zelfvertrouwen, het ontwikkelen van een groeimindset, het versterken van de weerbaarheid, het leren aangaan van uitdagingen, het verminderen van piekergedrag, het leren omgaan met boosheid, of het oplossingsgericht werken aan eigen doelen.

Doordat je kind gebruik leert maken van zijn eigen kwaliteiten en vaardigheden, wordt een duurzaam verbeterproces op gang gebracht. Door oude patronen los te laten ontstaat ruimte om nieuwe structuren te ontwikkelen. Hierdoor zullen andere gedragingen, gedachten en gevoelens merkbaar worden.

Aanmelding

Na de aanmelding volgt een intakegesprek met beide ouders en eventueel het kind aan de hand van een vooraf ingevuld intakeformulier. Tijdens dit intakegesprek wordt er ruim de tijd genomen om te vertellen wat er speelt en worden de belangrijke zaken rondom het kind, het gezin en zijn leefsituatie besproken. In dit gesprek worden ook de verwachtingen en de doelen besproken. Hierna ga ik samen met je kind doelgericht aan de slag. Na een aantal sessies zal er een (tussen) evaluatie met ouders plaatsvinden, waarin ik mijn observaties en resultaten bespreek.

Heb je een korte vraag?